Oznamy

2. veľkonočná nedeľa (8. apríl 2018)

Liturgický kalendár

Po - preložená slávnosť Zvestovania Pána

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
9.4. Pondelok 18.00    
10.4. Utorok 18.00 17.00  
11.4. Streda 18.00   17.00
12.4. Štvrtok  6.30    
13.4. Piatok 18.00    
14.4. Sobota 18.00          
15.4. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes o 15.00 bude pobožnosť spojená s Korunkou B. milosrdenstva.

Tanečné divadlo Atak nás pozýva na predstavenie hra o kráľovi Dávidovi 15.4.2018 o 16.00 v Dome odborov Žilina. Predpredaj vstupeniek je v DO.

V sobotu o 15.00 sa v malom kostolíku v rámci sv. omše zosobášia Radoslav Gelatík z R. Teplíc a Jana Slováková zo Žiliny.

Bohoslovec Jozef Biely, syn Jozefa a Anny rod. Halkovej, narodený 10.3.1993 v Žiline, bývajúci v Poluvsí č. 151, R. Teplice, seminarista Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.

Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, aby prišli na stretnutie, ktoré bude v stredu po skončení večernej sv. omše vo farskom kostole. Keďže si preberieme organizačné záležitosti, účasť je nutná.

Srdečne vás pozývame na farský pútnický zájazd, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. júna 2018. Navštívime biskupské mesto Eisenstadt, kde bude sv. omša v Dóme, popoludní bude sprevádzaná prehliadka Bergkirche (plastická krížová cesta) a pozrieme si mauzóleum hudobného skladateľa Josepha Haydna, popredného predstaviteľa viedenského klasicizmu. Nakoniec navštívime barokovú baziliku vo farnosti Frauenkirchen. Cena je 25 € a zahŕňa dopravu a vstupy. Proviant a cestovné poistenie si zabezpečí každý sám. Prihlásiť sa môžete do konca apríla priamo u kňazov v kancelárii farského úradu.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 5+6 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 7+8 – veriacich z ulice Školská.