Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (1. apríl 2018)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
2.4. Pondelok 6:45 a 9:30 8:00 8:00
3.4. Utorok 18:00    
4.4. Streda 18:00    
5.4. Štvrtok 6:30    
6.4. Piatok 6.30 a 18:00 7.30 7.30
7.4. Sobota 18:00    
8.4. Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnes sa pri sv. omšiach koná výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Želáme všetkým veľa radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista a vyprosujeme pokoj do srdca každého jedného človeka. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.

Začíname prežívať veľkonočné obdobie, ktoré trvá 50 dní, čiže do Turíc. Počas tohto obdobia sa namiesto Anjel Pána (Angelus Domini) modlíme Raduj sa nebies Kráľovná (Regina coeli).

V týždni je 1. piatok. Chorých na obidvoch filiálkach vyspovedáme vo štvrtok dopoludnia, v R. Tepliciach v piatok dopoludnia. Vo farskom kostole spovedáme v piatok od 17.00.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 3+4 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5+6 - veriacich z ulice Školská.