Oznamy

Nedeľa utrpenia Pána - Kvetná (25. marec 2018)

Liturgický kalendár

Dnes (v zmenenom čase) o 17.00 si mládež z farnosti pripravila netradičnú krížovú cestu s názvom Podáš mi ruku?

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
26.3. Pondelok 6.30    
27.3. Utorok 6:30 10:00  
28.3. Streda 6:30    
29.3. Zelený štvrtok 18:00   18:00
30.3. Veľký piatok 15:00 obrady 15.00  
31.3. Biela sobota 18:00    
1.4. Veľkonočná nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Sv. spoveď v našej farnosti bude nasledovne:


Utorok 27.3.
Rajecké Teplice
15:30 – 18:00
Stránske
15:30 – 17:30
Poluvsie
15:30 – 17:30

Sväté prijímanie budeme udeľovať každú polhodinu.

Dnešnou nedeľou začíname prežívať Veľký týždeň.


Na Zelený štvrtok bude v katedrále sv. omša spojená so svätením olejov o 10:00.

Na Veľký piatok o 9:00 – začne v kostole Krížová cesta, ktorá povedie ulicami mesta. V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Poklona bude do 20.00.

Na Bielu sobotu bude možnosť poklony pri Božom hrobe nasledovne:

Miesto Čas
Rajecké Teplice 8:00
Stránske 8:00 – 16:00
Poluvsie 8:15 – 16:00

Na Veľkonočnú nedeľu bude pri sv. omšiach výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 1+2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3+4 – veriacich z ulice Rajecká cesta, Lesná a Školská.