Oznamy

5. pôstna nedeľa (18. marec 2018)

Liturgický kalendár

Po - sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť
Ne - Kvetná nedeľa

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
19.3. Pondelok 18.00 17.00 18.00
20.3. Utorok 18.00    
21.3. Streda 18.00    
22.3. Štvrtok  6.30    
23.3. Piatok 6.30    
24.3. Sobota 7.30          
25.3. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Dnes o 14:00 bude vo farskom kostole KRÍŽOVÁ CESTA.

V piatok večer budú mať KRÍŽOVÚ CESTU deti.

Na budúcu nedeľu o 17.00 bude vo farskom kostole krížová cesta spojená s divadelným predstavením „Podáš mi ruku?“, ktorú pripravili mladí z našej farnosti. Všetci sme pozvaní.

V piatok a sobotu sa v našej farnosti uskutoční tradičná konferencia, ktorú organizuje Áno pre život. V jej rámci bude aj sv. omša v sobotu o 7.30. Sprievodnou aktivitou je aj nosenie bielej stužky, ktorú si môžete vziať vzadu v kostole.

Dnes je celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.

Začíname predveľkonočné spovedanie vo farnostiach nášho dekanátu, a preto sa menia aj časy bohoslužieb. Pozorne si ich všimnite na nástenke alebo internete.
Predveľkonočná svätá spoveď vo farnosti Konská bude vo štvrtok od 16.00 a v našej farnosti 27.3., v utorok vo Veľkom týždni.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 26 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 1+2 – veriacich z ulice 30. Apríla a Rajecká cesta.