Oznamy

2. cezročná nedeľa (14. január 2018)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
15.1. Pondelok 18.00    
16.1. Utorok 18.00 17.00  
17.1. Streda 18.00   17.00
18.1. Štvrtok  6.30    
19.1. Piatok 18.00          
20.1. Sobota 18.00          
21.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok pred sv. omšou sa pomodlíme vešpery.

Dnes o 15.00 sa bude konať na fare ďalšie stretnutie zo sérií katechéz pre rodiny. Téma: Naša každodenná láska – rozdiely medzi mužom a ženou a naplňovanie potrieb. Srdečne pozývame.

Vo štvrtok 18.1. o 17.30 sa vo farskom kostole uskutočnia modlitby ku Kráľovnej pokoja.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 15+16 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 17+18 – veriacich z ulice 1. mája a Zábrežná.