Oznamy

Nedeľa Sv. rodiny (31. december 2017)

Po - slávnosť Bohorodičky, Nový rok
Ut - sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho
So - Zjavenie Pána, slávnosť
Ne - Krst Pána

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
1.1. Pondelok 7.30 a 9.30
18.00
8.00 11.00
2.1. Utorok 18.00 17.00  
3.1. Streda 6.30   17.00
4.1. Štvrtok 6.30    
5.1. Piatok 18.00          
6.1. Sobota 6.45 a 9.30 8.00 11.00
7.1. Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Koledníci vyslovujú Pán Boh zaplať za štedrosť pri Dobrej novine. Za celú farnosť vyzbierali 3579,37 €.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu, popoludní o 15.30 sa uskutoční v hoteli Skalka Trojkráľová koleda. Začiatok je pri betleheme a po duchovnej časti program pokračuje v sále hotela kultúrnym programom a divadelným predstavením hry Strašidlo od Ferka Urbánka. Všetkých srdečne pozývame.

V rámci prvopiatkového týždňa budeme vysluhovať sviatosť zmierenia na filiálkach ako vždy a v piatok od 16:00 do svätej omše. Chorých navštívime ako obvykle.

O požehnanie rodiny žijúcej v novostavbe, alebo zrekonštruovanom dome či byte, požiadajte osobne kňaza a dohodnite si s ním termín.

Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14 – veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.