Oznamy

4. adventná nedeľa (24. december 2017)

Po - Narodenie Pána, slávnosť
Ut - sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
St - sv. Jána, apoštola, sviatok
Št - sv. Neviniatok, sviatok
Ne - Sv. Rodiny, pri sv. omšiach bude obnovenie manž. súhlasu. Nakoľko na tento deň pripadá aj Silvestra, po posledných bohoslužbách bude pobožnosť na konci roka.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
24.12. Nedeľa 6.45 a 9.30
24.00
8.00
22.00
11.00
23.00
25.12. Pondelok 6.45 a 9.30 8.00 11.00
26.12. Utorok 6.45 a 9.30 8.00 11.00
27.12. Streda 18.00    
28.12. Štvrtok 6.30    
29.12. Piatok 18.00    
30.12. Sobota 18.00    
31.12. Nedeľa 6.45 a 9.30 + pob. 8.00 + pob. 11.00 + pob.

Rôzne

Pozývame vás znova si pripomenúť momenty narodenia Krista na jasličkovej pobožnosti, Ktorú si pripravili mladí z našej farnosti. Začiatok je na Božie narodenie o 16.30 vo farskom kostole.

Na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach výročná Vianočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Aj tento rok sa uskutoční kolednícka akcia Dobrá novina, ktorej výťažok pôjde na pomoc africkým krajinám. Koledníci navštívia rodiny 26.12. a taktiež vystúpia pri sv. omši. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov, nech sa zapíšu v sakristiách.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 12 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 13 – veriacich z ulice Lúčky.