Oznamy

2. adventná nedeľa (10. december 2017)

Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45. Pri sv. omšiach je aj zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.

st.- sv. Lucie, panny a mučenice
št.- sv. Jána z Kríža, kňaza a uč. Cirkvi

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 18.00   17.00
Štvrtok 6.30    
Piatok 18.00          
Sobota 7.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

Od soboty začíname spovedať vo farnostiach, a preto bude sv. omša ráno o 7.00. Oznamujeme, že spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v piatok 22.12.2017.

V piatok, 15.12.2017 o 17.00, sa v kostole sv. Barbory v Žiline (dominikáni) uskutoční koncert, na ktorom zaznie vianočná omša Harmonia pastoralis od františkána Juraja Zruneka, ktorý ju skomponoval pred 250 rokmi v čase, keď pôsobil práve v Žiline. Vstupné je dobrovoľné. Všetkých pozývame.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 9+10 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 11– veriacich z ulice Kuneradská cesta a Kašjakova.