Oznamy

34. Cezročná nedeľa (26. november 2017)

Dnes je výročná farská poklona. Začne o 13.00 v tichosti, od 14.00 ju bude viesť mládež, o 15.00 ružencové bratstvá, o 16.00 rodiny. Zakončená bude o 17.00.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 6.30   17.00
Štvrtok 6.30    
Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
Sobota 18.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok je spomienka na mariánsku medailu, ktorej propagátorkou bola sv. Katarína Labouré. Jej úcta je aj v našej farnosti, a preto bude o 17.15 duchovný program a o 18.00 sv. omša k jej spomienke.

Vo farnosti Konská sa začali ľudové misie. Ich program je pred kostolom.

3.12. o 15.00 bude v Stránskom divadelné predstavenie hry F. Urbánka Strašidlo v podaní súboru z Konskej. 5.12. pozývame deti na sv. omšu v Stránskom a potom o 17.45 bude rozsvietený stromček a do Obecného domu príde Mikuláš.

Pápežská nadácie Pomoc trpiacej Cirkvi predstavuje projekt záchrany irackých kresťanov „Z ruín k domovu“. Jeho súčasťou je návšteva irackej lekárky, dominikánky Larsy Khazmee z Ninivskej planiny. Viac na www.acn-slovensko.org.

Dňa 28.11. sa na Gymnáziu Kráľovnej pokoja uskutoční Deň otvorených dverí. Viac informácií je na plagáte pred kostolom.

V sobotu večer a v nedeľu na úvod svätých omší požehnáme adventné vence, treba ich položiť pred oltár. V nedeľu po svätej omši o 10.30 bude požehnaný adventný veniec na námestí pri fontáne. V sobotu o 14.00 pri hoteli Skalka budú malé adventné trhy. Vence tam budú požehnané o 17.00. Na 1. adventnú nedeľu je aj zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom vopred Pán Boh zaplať. Diecézna charita ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do potravinovej zbierky v TESCU.

K 1. piatku spovedáme ako obyčajne (RT po-17.00, pi-16.00, filiálky-16.00). Ak chce niekto prihlásiť nevládnych na prijatie sviatostí k Vianociam, nech tak urobí na filiálkach pred sv. omšami v utorok a stredu. V R. Tepliciach je potrebné ich prihlásiť do štvrtku. Nahlásených navštívime spolu s prvopiatkovými chorými. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 5+6 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 7 + 8 – veriacich z ulice Školská.