Oznamy

31. Cezročná nedeľa (5. november 2017)

Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Piatok: sv. Leva Veľkého, páp. a uč. Cirkvi
Sobota: sv. Martina z Tours, biskupa

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 18.00          17.00
Štvrtok  6.30           
Piatok 18.00            
Sobota !!!  16.00 !!!    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok budú pred sv. omšou vešpery.

Dnes je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.Pri sv. omšiach je  zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začíname sv. omšou o 9.30 v Rosine.

V sobotu si pripomenieme sympatického svätca sv. Martina. Pozývame všetky deti i dospelých na detskú sv. omšu so začiatkom o 16.00. Následne o 17.00 bude lampiónový sprievod smerom ku hotelu Skalka. Deti nech si pripravia pekné lampióny, lebo ich snaha bude odmenená. Po príchode do Skalky bude požehnanie svätomartinského vína, ktoré si aj malým občerstvením môžete zakúpiť. Večerná bohoslužba už nebude.

V dňoch 9.-11.11. v čase od 10.00 do 20.00 bude prebiehať zbierka potravín v predajniach TESCO. V predajniach v Žiline a Rajci je možné nakúpiť potraviny a darovať ich ľuďom v núdzi a takto im prejaviť solidaritu.

akujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 26 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 1+2 – veriacich z ulice 30. Apríla a Rajecká cesta.