Oznamy

30. Cezročná nedeľa (29. október 2017)

Streda: Všetkých svätých, slávnosť
Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota: sv. Karola Boromejského

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00    
Streda 6.45 a 9.30 8.00 11.00
Štvrtok  6.30 a 18.00 17.00 18.00
Piatok 6.30 a 18.00 7.30 7.30
Sobota 18.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok vešpery nebudú.
V stredu popoludní budú pobožnosti na cintorínoch nasledovne:
14:00 – Rajecké Teplice a Stránske
14:45 – Poluvsie

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.Pri sv. omšiach bude  zbierka na potreby našej farnosti. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú si môžete zakúpiť a zapáliť 2.11. večer. Viac na www.sviecka.forumzivota.sk.

Blížia sa Dušičky a prvý piatok, a preto v tomto týždni spovedáme:
Pondelok a utorok (30. a 31.10.) od 16.00  vo farskom kostole
Piatok od 17.00 vo farskom kostole. Chorých navštívime ako zvyčajne.

V dňoch 9.-11.11. v čase od 10.00 do 20.00 bude prebiehať zbierka potravín v predajniach TESCO. V predajniach v Žiline a Rajci je možné nakúpiť potraviny a darovať ich ľuďom v núdzi a takto im prejaviť solidaritu.

Od 1. novembra do 8. novembra máme možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 25 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 26 – veriacich z ulice Rajecká cesta.