Oznamy

29. Cezročná nedeľa (22. október 2017)

Sobota: sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 18.00   17.00
Štvrtok  6.30    
Piatok 18.00 17.00         
Sobota !!! 7.00 !!!    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery pred sv. omšou.

Dnes je tzv. Misijná nedeľa. Pri tejto príležitosti bude pri sv. omšiach aj zbierka na misie. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

28. a 29. októbra sa v našej farnosti uskutoční medzinárodný festival speváckych zborov krajín V4. V sobotu 28.10. popoludní o 16.00 bude vystúpenie všetkých zborov vo farskom kostole. Sv. omša v sobotu nebude večer, ale ráno o 7.00. V nedeľu hosťujúce zbory budú hudobne sprevádzať bohoslužby o 8.00, 9.30 a 11.00. Všetkých srdečne pozývame.

Fórum života organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú si môžete zakúpiť a zapáliť 2.11. večer. Predávajú ich dobrovoľníci za 4 € (sklo) alebo 1 € (plast). Viac na www.sviecka.forumzivota.sk.

Blížia sa Dušičky, a preto už v tomto týždni ponúkneme možnosti sv. spovede:
Streda- Poluvsie od 16.00
Piatok- Stránske od 16.00 + sv. omša
Na budúci pondelok a utorok (30. a 31.10.) od 16.00 spovedáme len vo farskom kostole.

V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas, vrátime sa v ňom o hodinu späť.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 25 – veriacich z ulice J. Gabčíka.