Oznamy

28. Cezročná nedeľa (15. október 2017)

Utorok: sv. Ignáca Antiochijského
Streda: sv. Lukáša, sviatok

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 18.00   17.00
Štvrtok  6.30    
Piatok 18.00           
Sobota 18.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery pred sv. omšou.

Na budúcu nedeľu pripadá tzv. Misijná nedeľa, kedy sa celá Cirkev modlí na úmysel podpory šírenia evanjelia. Pri tejto príležitosti bude pri sv. omšiach aj zbierka na misie. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Časopis Posol (8,5 €) a Hlasy (12 €) je možné objednať si do konca novembra.

Všetky deti srdečne pozývame na detské stretká pravidelne každú sobotu o 16.00.

28. a 29. októbra sa v našej farnosti uskutoční medzinárodný festival speváckych zborov krajín V4. V sobotu 28.10. popoludní o 16.00 bude vystúpenie všetkých zborov vo farskom kostole. V nedeľu hosťujúce zbory budú hudobne sprevádzať bohoslužby o 8.00, 9.30 a 11.00. Všetkých srdečne pozývame.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 24 – veriacich z ulice Zátočná.