Oznamy

26. Cezročná nedeľa (1. október 2017)

Pondelok: Svätých anjelov strážcov
Streda: sv. Františka Assiského

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 6.30   17.00
Štvrtok 13.00    
Piatok 6.30 a18.00 7.30          7.30
Sobota 18.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery v rámci sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie horliteľov ružencových bratstiev.

Oznamujeme, že pán biskup Tomáš Galis vykoná zasvätenie diecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v rámci bohoslužby 7.10.2017 o 11.00 v R. Lesnej. Bližšie informácie sú na výveske.

V sobotu o 15.00 sa v rámci obradu zosobášia Tomáš Trsťan z Rajca a Veronika Tomanová z R. Teplíc. O 17.00 bude mariánske večeradlo.

Časopis Posol (8,5 €) a Hlasy (12 €) je možné objednať si do konca novembra.

Všetky deti srdečne pozývame na detské stretká pravidelne každú sobotu o 16.00.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45. Pri sv. omšiach bude aj zbierka na potreby farnosti. Všetkým dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 21 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 22 – veriacich z ulice Osloboditeľov.