Oznamy

23. Cezročná nedeľa (10. september 2017)

Utorok: Spomienka mena Panny Márie
Streda: sv. Jána Zlatoústeho
Štvrtok: Povýšenie sv. Kríža
Piatok: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 18.00   17.00
Štvrtok 6.30    
Piatok 9.30 a 15.30 8.00 a 16.00 11.00
Sobota 18.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery pred sv. omšou.

V utorok sa uskutoční slávnostné požehnanie votívnej kaplnky Matky Božej, ktorú budeme vzývať ako Uzdravenie nemocných. Po mariánskej sv. omši bude o 18.45 obrad požehnania a následne malé občerstvenie pred kostolom, ktoré pripravia naše Márie. Všetkých srdečne pozývame.

V piatok sa v rámci sv. omše o 15.30 v R. Tepliciach zosobášia Jozef Vereš z Rajca a Anna Pavlíková z P. Bystrice; o 16.00 v Stránskom Martin Majerčík zo Stránskeho a Helena Danišková z Piešťan.

V piatok sv. omša o 6.45 nebude !!!

V sobotu o 15.30 sa v rámci obradu vo farskom kostole zosobášia Peter Sklenar z Eggendorfu  a Lucia Varadiová z Bratislavy.

V piatok o 11.00 bude v Poluvsí slávnostná sv. omša, ktorá sa uskutoční v pútnickej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Všetkých srdečne pozývame.

Na budúcu nedeľu bude o 14.00 tradičná pobožnosť pri kríži na ulici Lúčky.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 17 + 18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 19 – veriacich z ulice Osloboditeľov.