Oznamy

14. Cezročná nedeľa (9. júl 2017)

Utorok: sviatok sv. Benedikta, opáta – patróna Európy

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Pondelok 18.00    
Utorok 18.00 17.00  
Streda 18.00   17.00
Štvrtok 6.30    
Piatok 18.00    
Sobota 18.00    
Nedeľa 6.45 a 9.30 8.00 11.00

Rôzne

V sobotu o 15.00 sa v rámci sv. omše zosobášia Miroslav Kučmin z Dolnej Súče a Alžbeta Petrovská z Petrovíc.

Pozývame všetky deti na už tradičný detský letný tábor, ktorý sa tento rok bude konať v Poluvsí na saleziánskej chate v dňoch 14. augusta až 19. augusta. Cena je 25 € pre deti zapísané v eRku, pre ostatné 30 €. Téma tábora je zatiaľ utajená, ale možno niektorí uhádnete. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na plagáte, ktorý sa nachádza vo výveskách kostolov alebo u Majky Kostolnej. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov.

V sobotu a v nedeľu 15. a 16. júla sa vo farnosti Domaniža uskutoční púť k úcte Panny Márie Karmelskej. Všetci ste srdečne pozvaní p. farárom Čerňanským. Z našej farnosti pôjde už tradične v sobotu autobus na večernú sv. omšu, ktorú celebruje o. biskup Viliam Judák. Odchod autobusu z Poluvsia z otočne je o 16:00, o 16:15 z Rajeckých Teplíc. Cena za autobus je 3 €. O občerstvenie pútnikov je postarané. Bližšie inf. na výveske.

Aj v tomto roku organizuje n. o. Pomocný anjel mobilný zber nepotrebného a obnoseného šatstva. Termín odvozu je 24.-28. 7. 2017.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 3 a 4 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 5 a 6 – veriacich zo Školskej ulice.