Oznamy

13. Cezročná nedeľa (2. júl 2017)

Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

Pondelok: sv. Tomáša, apoštola
Streda: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00    
Streda 9:30 8:00 11:00 hodová
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Spovedanie pred prvým piatkom bolo v uplynulom týždni. V tomto týždni bude možné prijať sviatosť zmierenia pol hodinu pred svätými omšami. Nevládnych a chorých v tomto týždni navštívi p. kaplán nasledovne: Poluvsie-utorok od 16.00, R. Teplice- piatok od 8.30.
Z dôvodu čerpania dovolenky na filiálkach na 1. piatok nebudú sv. omše, ale sa rozdá sv. prijímanie o 8.00 v Poluvsí a o 8.15 v Stránskom. Vo farskom kostole bude len večerná bohoslužba.

Pozývame všetky deti na už tradičný detský letný tábor, ktorý sa tento rok bude konať v Poluvsí na saleziánskej chate v dňoch 14. augusta až 19. augusta. Cena je 25 € pre deti zapísané v eRku, pre ostatné 30 €. Téma tábora je zatiaľ utajená, ale možno niektorí uhádnete. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na plagáte, ktorý sa nachádza vo výveskách kostolov alebo u Majky Kostolnej. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristiách kostolov.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 1 a 2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 3 a 4 – veriacich z Rajeckej cesty, Školskej a Lesnej ulice.