Oznamy

12. Cezročná nedeľa (25. jún 2017)

Streda: sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

Štvrtok: sv. Petra a Pavla, apoštolov – cirkevne prikázaný sviatok

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Pondelok 15:00 pohrebná
18:00
  17:00
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00    
Štvrtok 6:30 18:00 17:00 18:00
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok bude o 15.00 pohrebná sv. omša.
V pondelok pri večernej svätej omši budú požehnané putovné kaplnky so zobrazením Panny Márie Zázračnej medaily. Zároveň si ich prevezmú prvé z prihlásených rodín.

Vo štvrtok bude sláviť večernú svätú omšu vo farskom kostole novokňaz Trnavskej arcidiecézy Ladislav Mišura.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.
Z dôvodu čerpania dovolenky sa presúva prvopiatkové spovedanie už na tento týždeň.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Poluvsie 16:00 – 17:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých v tomto týždni navštívi iba p. farár.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

Od pondelka je možné dať si zapísať úmysly svätých omší do konca septembra.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 26 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 1 – veriacich z Ulice 30. apríla a Rajeckej cesty.