Oznamy

11. Cezročná nedeľa (18. jún 2017)

Piatok: slávnosť B. Srdca Ježišovho

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Pondelok 13:30 pohrebná 15.00 pohrebná  
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 16:00    
Sobota 7:30    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Vo štvrtok o 17.30 budú vo farskom kostole modlitby ku Kráľovnej pokoja.

V piatok je svätá omša výnimočne o 16.00, nakoľko sa o 17.00 uskutoční schôdza občanov na MsÚ. Po svätej omši je tradičná odprosujúca pobožnosť, pri ktorej sa recituje modlitba Najmilší Ježišu...

Z rozhodnutia BÚ sa k 1.7. uskutočnia personálne zmeny v našej farnosti. Od 1.7. sa pán kaplán Ľubomír Bollo stáva farárom vo Farnosti Lednica. Svätými omšami v piatok vo farskom kostole a v nedeľu vo filiálnych kostoloch poďakuje p. kaplán za 5-ročné pôsobenie vo farnosti. Novým kaplánom bude Jozef Lazový, doterajší kaplán v Čadci. Nášmu pánovi kaplánovi chcem vysloviť vďaku a uznanie za jeho pôsobenie v R. Tepliciach a zaželať mu zdravie a požehnanie pre plnenie nových úloh.

Na budúci víkend sa vo Višňovom uskutoční diecézna púť rodín. Viac informácií nájdete na plagáte pred kostolom. Nakoľko my kňazi ideme na túto púť spovedať, svätá omša nebude večer, ale ráno o 7.30.

Budúcu nedeľu sa koná zbierka na dobročinné diela Svätého Otca (Halier sv. Petra).

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 25 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 26 – veriacich z Rajeckej cesty.