Oznamy

Najsvätejšej Trojice (11. jún 2017)

Utorok – sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
Štvrtok – Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, cirkevne prikázaný sviatok
Nedeľa – 11. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Pondelok 18:00   17:00
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00    
Štvrtok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery pred svätou omšou.

V utorok po skončení bohoslužby bude o 19.00 pobožnosť pri kaplnke sv. Antona pod cintorínom.

Na slávnosť Božieho Tela (vo štvrtok) sa po večernej sv. omši uskutoční procesia, na ktorú vás pozývame.

V sobotu o 16.00 si vyslúžia v rámci obradu sviatosť manželstva Slavomír Hylský z Prahy a Michaela Vencelová z Rajeckej Lesnej.

V sobotu o 10.00 bude v Žiline na Vlčincoch diakonská a kňazská vysviacka.

Budúcu nedeľu sa o 15.00 vo farskom kostole uskutoční benefičný festival chrámových zborov z Telgártu, Rajca, Konskej a Rajeckých Teplíc. Srdečne vás pozývame.

Do konca tohto mesiaca prebieha v spolupráci s diecéznou charitou zbierka školských pomôcok. Viac informácii nájdete vo výveske kostola.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 25 – veriacich z ulice Jozefa Gabčíka.