Oznamy

Zoslanie Ducha Svätého (4. jún 2017)

Pondelok – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
Štvrtok – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
Nedeľa – Najsvätejšej Trojice

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Pondelok 18:00 17:00  
Utorok 18:00    
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 15:00 - sobášna    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok sa pomodlíme vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začíname o 9.30 sv. omšou vo farnosti Lietava.

Do konca tohto mesiaca prebieha v spolupráci s diecéznou charitou zbierka školských pomôcok. Viac informácii nájdete vo výveske kostola.

Nakoľko v sobotu večer začína púť v Rajeckej Lesnej, kde my kňazi ideme vysluhovať sviatosť zmierenia, večerná svätá omša vo farskom kostole nebude. Plagát púte je na výveske alebo na stránke púte.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 24 – veriacich zo Zátočnej ulice.