Oznamy

7. veľkonočná nedeľa (28. máj 2017)

Dnes je 51. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti sa koná zbierka na katolícke médiá. Dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Dnes prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem prijať do svojho domu Zobrazenie Panny Márie Zázračnej medaily. Stretnutie bude o 14.00 hod. vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach. Pozvanie si môžete pozrieť na výveske.

Budúca nedeľa je svätodušná nedeľa (Turíce), ktorou sa končí veľkonočné obdobie.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa
6:45 a 9:30
8:00
11:00
Pondelok

15:00 pohrebná

 

 

Utorok

18:00

17:00

 

Streda

6:30

 

15:00 pohrebná

Štvrtok

6:30

 

 

Piatok

6:30 a 18:00

7:30

7:30

Sobota

18:00

 

 

Nedeľa

6:45 a 9:30

8:00

11:00

Rôzne

V pondelok bude o 15.00  pohrebná sv. omša; večerná už nebude.

V stredu, piatok a sobotu sú letné kántrové dni.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 22 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 23 – veriacich z Ulice za Dielom.