Oznamy

6. veľkonočná nedeľa (21. máj 2017)

Sv. omše

Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána, slávnosť a prikázaný sviatok
Na budúcu nedeľu sa uskutoční zbierka na katolícke médiá. Dobrodincom vopred úprimné Pán Boh zaplať.

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa 6:45 a 10:00 8:00 8:00
Pondelok 18:00   17.00
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00    
Štvrtok 6:30 a 18:00 17:00 18:00
Piatok 18:00    
Sobota 9.00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V sobotu sa uskutoční slávnostné otvorenie letnej sezóny. Program začína o 9.00 sv. omšou obetovanou za hostí a zamestnancov kúpeľov. Večerná bohoslužba už nebude. Celý deň bude spoločensko-kultúrny program, ktorý bude prebiehať v kúpeľoch a hoteloch nášho mesta. Všetkých srdečne pozývame.

V nedeľu prídu do farnosti sestry vincentky z Nitry predstaviť Združenie Zázračnej medaily a jeho apoštolát: podomovú návštevu Panny Márie. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem a chcú sa niečo viac dozvedieť. Stretnutie bude o 14,00 hod. vo farskom kostole v Rajeckých Tepliciach. Plagátik - pozvánku si môžete pozrieť na nástenke.

V stredu od 13.00 do 16.00 a vo štvrtok od 13.00 do 15.00 sa  v priestoroch garáže MsÚ uskutoční zbierka použiteľných vecí, ktorú organizuje charita v spolupráci s mestom a farnosťou. Viac informácií nájdete na nástenke.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 21 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 22 – veriacich z ulice Osloboditeľov.