Oznamy

5. veľkonočná nedeľa (14. máj 2017)

Sv. omše

Pozývame vás na program ku cti sv. Jána Nepomuckého, kúpeľné Navalis, ktoré začne v nedeľu 14.5. o 15.00 modlitbou pri soche sv. Jána pri reštaurácii Mlynárka. Po pohostení sa presunieme do hotela Skalka, kde o 16.30 bude pásmo klasickej hudby a duchovného slova spojené s prípitkom.

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Nedeľa
6:45 a 9:30
8:00
11:00
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00    
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota len sobášne    
Nedeľa 6:45 a 10:00 8:00 8:00

Rôzne

V utorok vykoná pán biskup pastoračnú návštevu (vizitáciu) našej farnosti. V rámci celodenného programu navštívi rôzne úrady a inštitúcie. Popoludní o 14.00 zavíta do Poluvsia, o 14.30 do Stránskeho. Pozývame veriacich na filiálkach na tieto termíny. O 18.00 bude celebrovať sv. omšu vo farskom kostole, po ktorej bude tiež stretnutie s veriacimi, na ktoré vás pozývame. Z dôvodu vizitácie nebude sv. omša v Stránskom.

Vo štvrtok sa uskutoční celodiecézne školenie kňazov v Nimnici.

V sobotu o 14.00 si vyslúžia vo sv. omši sviatosť manželstva Jozef Ďurian, bývajúci v Stránskom a Miroslava Baďurová, bývajúca v Kľačoch.
O 15.00 si vyslúžia vo sv. omši sviatosť manželstva Vlastimil Vondra, bývajúci v ČR a Ivana Trnovcová, bývajúca v Žiline - Bánovej.
O 16.00 si vyslúžia v rámci obradu manželstvo Peter Drnec, bývajúci v L.Lúčke a Barbora Hanová, bývajúca v Žiline. V sobotu už večerná svätá omša nebude.

V nedeľu o 10.00 je v našej farnosti slávnosť Prvého svätého prijímania. Z tohto dôvodu je upravený čas bohoslužieb. Nácvik detí bude od pondelka každý večer po sv. omši. (okrem utorka). 1. sv. spoveď bude v sobotu od 8.00 do 9.00.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 20 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 21 rodičov prvoprijímajúcich detí.