Oznamy

4. veľkonočná nedeľa (7. máj 2017)

Sv. omše

Dnes je celosvetový deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania, čiže je nedeľa Dobrého Pastiera. Z tejto príležitosti sa pri sv. omšiach koná zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

7. mája o 14.30 sa uskutoční Veľkonočný benefičný koncert vo Farskom kostole v Konskej. Vystúpi mužský spevácky zbor sv. Jozefa z Konskej s hosťujúcimi hudobníkmi. Dobrovoľným príspevkom prispejete na opravu strechy kostola v Konskej.

8.5. bude o 12.00 sv. omša v sedle pod Hlinickou Kýčerou. Celebruje Pavol Mičúch.

Oznamujeme, že odchod autobusu na farský zájazd bude 8.5. o 5.00 z autobusového nástupišťa v R. Tepliciach. Možnosť nastúpiť bude aj v Poluvsí na zastávke na rázcestí o 4.50. Odporúčame si zobrať aj európsku (modrú) kartičku poistenca.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začíname o 9.30 sv. omšou vo farnosti Fačkov.

Pozývame vás na program ku cti sv. Jána Nepomuckého, kúpeľné Navalis, ktoré začne v nedeľu 14.5. o 15.00 modlitbou pri soche sv. Jána pri reštaurácii Mlynárka. Po pohostení sa presunieme do hotela Skalka, kde o 16.30 bude pásmo klasickej hudby a duchovného slova spojené s prípitkom.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 20 – veriacich z Ulice Osloboditeľov.