Oznamy

3. veľkonočná nedeľa (30. apríl 2017)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 6:30   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 6:30  18:00 7:30 7:30
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V sobotu o 15.00 si vyslúžia vo sv. omši sviatosť manželstva Tomáš Horník, bývajúci v Kamennej Porube a Kristína Dolníková, bývajúca v Kunerade.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

Na budúcu nedeľu je celosvetový deň modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania, čiže je nedeľa Dobrého Pastiera. Z tejto príležitosti sa pri sv. omšiach uskutoční  zbierka na seminár. Všetkým dobrodincom vopred Pán Boh zaplať.

Budúcu nedeľu 7. mája o 14.30 sa uskutoční Veľkonočný benefičný koncert vo Farskom kostole v Konskej. Vystúpi mužský spevácky zbor sv. Jozefa z Konskej s hosťujúcimi hudobníkmi. Dobrovoľným príspevkom prispejete na opravu strechy kostola v Konskej.

Oznamujeme, že odchod autobusu na farský zájazd bude 8.5. o 5.00 z autobusového nástupišťa v R. Tepliciach. Možnosť nastúpiť bude aj v Poluvsí na zastávke o 4.50.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 17 a 18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 19 – veriacich z Ulice Osloboditeľov.