Oznamy

2. veľkonočná nedeľa (23. apríl 2017)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Na budúci víkend sa uskutoční duchovný program ku cti sv. Gianny. Presný harmonogram podujatia je na výveske pred kostolom.

O 15.00 si vyslúžia vo sv. omši sviatosť manželstva Ing. Dominik Žák, bývajúci v Oravskom Bielom Potoku a Mgr. Michaela Holeščáková, bývajúca v Rajeckých Tepliciach.

Prosíme prihlásených na farský zájazd 8.5., aby v priebehu týždňa uhradili účastnícky poplatok. Máme ešte 3 voľné miesta, ak sa ešte niekto chce prihlásiť, môže tak urobiť po sv. omšiach.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 15 a 16 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 17 a 18 – veriacich z ulice 1. mája a Zábrežnej ulice.