Oznamy

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (16. apríl 2017)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 6:45 a 9:30 8:00 8:00
Utorok 18:00    
Streda 18:00    
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnes sa pri sv. omšiach koná výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Želáme všetkým veľa radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista a vyprosujeme pokoj do srdca každého jedného človeka. Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov.

Začíname prežívať veľkonočné obdobie, ktoré trvá 50 dní, čiže do Turíc. Počas tohto obdobia sa namiesto Anjel Pána (Angelus Domini) modlíme Raduj sa nebies Kráľovná (Regina coeli).

Vo štvrtok o 17:00 budú mať v kostole stretnutie rodičia prvoprijímajúcich detí.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní skupine č. 14 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 15 a 16 - veriacich z ulíc Lúčna, Kvetná a Súľovského.