Oznamy

Nedeľa utrpenia Pána (9. apríl 2017)

Dnes (v zmenenom čase) o 17.00 si mládež z farnosti pripravila netradičnú krížovú cestu s názvom Dnešok je dar.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 13.00    
Utorok 6:30 10:00  
Streda 6:30    
Zelený štvrtok 18:00 17:00 18:15
Veľký piatok 15:00 obrady   17:00 obrady
Biela sobota 19:30    
Veľkonočná nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Predveľkonočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v dekanáte

Nedeľa

Višňové
14:00 – 16:00

Turie
14:00 – 15:30

 

Utorok

Rajecké Teplice
15:30 – 18:00

Stránske
15:30 – 17:30

Poluvsie
15:30 – 17:30

Sväté prijímanie budeme udeľovať každú polhodinu.

Dnešnou nedeľou začíname prežívať Veľký týždeň.
Na Zelený štvrtok bude v katedrále sv. omša spojená so svätením olejov o 10:00.

Na Veľký piatok sa budeme modliť Ranné chvály a Posvätné čítanie pred krížovou cestou o 8:15. O 9:00 – začne v kostole Krížová cesta, ktorá povedie ulicami mesta.
V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu bude možnosť poklony pri Božom hrobe nasledovne:

Miesto Čas
Rajecké Teplice 8:00 (modlitby Ranných chvál
a Posvätného čítania)
Stránske 8:00 – 16:00
Poluvsie 8:30 – 16:00

Na Veľkonočnú nedeľu bude pri sv. omšiach výročná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať.

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní kostola skupine č. 13 a prosíme o upratovanie kostola skupinu č. 14 – veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.