Oznamy

5. pôstna nedeľa (2. apríl 2017)

Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45. Pri sv. omšiach je zbierka na potreby našej farnosti. Za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00   17:00
Utorok 18:00 17:00  
Streda 6:30    
Štvrtok 6:30    
Piatok 6:30 7:30 7:30
Sobota 7:30    
Nedeľa
Kvetná nedeľa
6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00. Na prvý piatok mesiaca bude prvopiatková pobožnosť po svätej omši a večer prosíme, aby krížovú cestu viedli miništranti, ktorí budú mať po nej stretnutie.
Budúcu nedeľu bude dramatizovaná krížová cesta o 17.00 vo farskom kostole.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Poluvsie
Farský kostol
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00

Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne. Kto chce prihlásiť aj iných nevládnych na prijatie sviatostí k Veľkej noci, prosíme, aby ste tak urobili do stredy. Navštívime ich:
streda: Poluvsie
štvrtok: Stránske, Poluvsie – Hlavná cesta, R. Teplice – Lúčky
piatok: R. Teplice

Predveľkonočná svätá spoveď bude v našej farnosti 11. apríla, v utorok vo Veľkom týždni.

Od pondelka je možnosť v sakristiách zapísať úmysly svätých omší do konca júna.

V nedeľu 23.4. sa bude konať púť do svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove. Bližšie informácie vo výveske.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 12 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 13 – veriacich z Ulice Lúčky.