Oznamy

4. pôstna nedeľa (26. marec 2017)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00. Prosíme, aby ju tento piatok viedla mládež.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45. Pri sv. omšiach bude zbierka na potreby našej farnosti. Za milodary úprimné Pán Boh zaplať.

Oznamujeme, že predveľkonočná sv. spoveď bude v našej farnosti 11.4., čiže v utorok vo Veľkom týždni.

Aj v tomto roku v jednote s celou Cirkvou na Kvetnú nedeľu slávime Svetový deň mládeže. Pápež František počas troch prípravných rokov na Svetové dni mládeže 2019 v Paname vybral mariánske témy. V tomto roku je motto: „Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno." Otec biskup pozýva mladých na víkendové stretnutie mládeže Žilinskej diecézy – „Kvetný víkend", ktoré sa uskutoční v Žiline v dňoch 8. a 9. apríla 2017. Ak máte záujem zúčastniť sa, je potrebné vopred sa zaregistrovať na stránke mladez.dcza.sk. Program víkendu a podrobnejšie informácie sú na uvedenej stránke.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 11 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 12 – veriacich z ulice Lúčky.