Oznamy

3. pôstna nedeľa (19. marec 2017)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota
Zvestovanie Pána
7:30    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Liturgická slávnosť sv. Jozefa sa prekladá na zajtra.

Vo štvrtok o 17.30 budú vo farskom kostole modlitby ku Kráľovnej pokoja.

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00. Prosíme, aby ju tento piatok viedli mládežníci.

V dňoch 24. a 25. marca sa na Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach uskutoční konferencia Vyber si život. Viac informácií je vo výveske.
V sobotu 25. marca, v deň slávnosti Zvestovania Pána, bude o 7:30 celebrovať svätú omšu Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup. Po nej požehná pamätník nenarodeným deťom. Večer už svätá omša nebude.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 9 a 10 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 11 – veriacich z Kuneradskej cesty a Kašjakovej ulice.

Po konzultácii na marcovej rekolekcii nášho dekanátu a s úmyslom hlbšieho spojenia obety veriacich s obetou sv. omše, sa od budúcej nedele (26.3.2017) mení spôsob odovzdávania nedeľných milodarov. Počas prinášania obetných darov miništranti rozdajú do prvých lavíc košíky, ktoré si veriaci budú medzi sebou posúvať a na konci lavice sa odovzdajú do ďalšieho radu. Pri poslednej lavici ich miništranti prevezmú a vyjdú na chór. Cestou späť prejdú okolo spovedníc a spoločne položia košíky s milodarmi ku oltáru. Takto sa znázorní podstata spoluúčasti veriacich na obetnom charaktere sv. omše. Bližšie pastoračno-liturgické vysvetlenie si môžete prečítať vo výňatku z diecézneho obežníka, ktorý je na nástenke pred kostolom.