Oznamy

1. pôstna nedeľa (5. marec 2017)

Liturgický kalendár

Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

V dnešný deň sa koná zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom Pán Boh zaplať.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 14:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok bude v R. Tepliciach o 14.00 pohrebná sv. omša. Večerná bohoslužba nebude.

Vo štvrtok sa uskutoční rekolekcia kňazov nášho dekanátu. Začíname o 9.30 sv. omšou vo farnosti Rajec.

Inštitút Communio a Filozofická fakulta Katolíckej univerzity pozývajú na prednášku Dr. Ivana Moďorošiho o modlitbe srdca, ktorá sa uskutoční v utorok 7. marca v Diecéznom centre v Žiline od 17.30. 

Jarné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Pobožnosť krížovej cesty býva vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 5 a 6 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 7 a 8 – veriacich zo Školskej ulice.