Oznamy

8. nedeľa v Cezročnom období (26. február 2017)

Liturgický kalendár

Popolcová streda je dňom pokánia v celej Cirkvi. Viaže nás pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Budúca nedeľa – 1. pôstna nedeľa, tradične sa v tento deň koná zbierka na charitu. Aj v tomto roku je možné zapojiť sa do aktivity Pôstna krabička pre Afriku. Viac informácii nájdete na výveske kostola.

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00 17:00 17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 6:30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery vo svätej omši.

V piatok po svätej omši bude miništrantské stretnutie.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 16:30 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

Pobožnosť krížovej cesty bude bývať vo farskom kostole v piatok o 17.20 a v nedeľu o 14.00.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 3 a 4 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 5 a 6 – veriacich zo Školskej ulice.