Oznamy

4. nedeľa v Cezročnom období (29. január 2017)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Jána Bosca, kňaza
Štvrtok – Obetovanie Pána (Hromnice)
Piatok – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Nedeľa – 5. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 6:30   17:00
Štvrtok 18:00 17:00 18:00
Piatok 6:30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery vo svätej omši.

V štvrtok na úvod svätých omší požehnáme hromničné sviece.

V piatok na záver svätých omší udelíme svätoblažejské požehnanie hrdla.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Spovedanie Miesto Čas
Pondelok Farský kostol 16:00 – 18:00
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45.
Pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 25 – veriacich z ulice Jozefa Gabčíka.