Oznamy

3. nedeľa v Cezročnom období (22. január 2017)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda – Obrátenie sv. apoštola Pavla
Štvrtok – sv. Timoteja a Títa, biskupov
Sobota – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa – 4. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 8:30 a 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára prebieha Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

V piatok (17.00), sobotu (po rannej svätej omši) a nedeľu (14.00) sa uskutoční modlitbové trojdnie, ktoré budú viesť mamy z farnosti.

V rámci konania snemu Fóra života bude v sobotu vo farskom kostole svätá omša o 8.30.

Fórum života organizuje v dňoch 31.3 - 6.4 púť do Ríma, pod názvom Ženy, ktorých svedectvo mení svet. Odborný sprievodca a duchovná služba je zabezpečená. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca januára. Viac informácii nájdete na výveske.

Diecézna charita v Žiline prijíma deky a teplé mužské oblečenie: bundy, svetre, nohavice, obuv, ponožky a spodnú bielizeň. Veci môžete priniesť po svätých omšiach.

Slávnosť 1. sv. prijímania bude 21.5.2017 vo farskom kostole.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 23 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 24 – veriacich zo Zátočnej ulice.