Oznamy

2. nedeľa v Cezročnom období (15. január 2017)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Antona, opáta
Sobota – sv. Agnesy, panny a mučenice
Nedeľa – 3. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Vo štvrtok o 17.30 budú vo farskom kostole modlitby k Panne Márii.

Oznamujeme, že slávnosť 1. sv. prijímania pre deti z našej farnosti bude 21.5.2017 vo farskom kostole.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 22 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 23 – veriacich z ulice Za Dielom.