Oznamy

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. január 2017)

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Utorok – Najsvätejšieho mena Ježiš
Piatok – Zjavenie Pána
Nedeľa – Krst Krista Pána

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Zjavenie Pána
Piatok
6:45 a 9:30 8:00 11:00
Sobota 18:00    
Krst Krista Pána 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V rámci prvopiatkového týždňa budeme vysluhovať sviatosť zmierenia v pondelok od 16:00 do svätej omše.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu, popoludní o 15.00 sa uskutoční v parku za hotelom Skalka Trojkráľová koleda. Začiatok je pri betleheme a po duchovnej časti program pokračuje v sále hotela kultúrnym programom. Všetkých srdečne pozývame.

O požehnanie rodiny žijúcej v novostavbe, alebo zrekonštruovanom dome či byte, požiadajte osobne kňaza a dohodnite si s ním termín.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 20 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 21 – veriacich z ulice Osloboditeľov.