Oznamy

Narodenie Pána (25. december 2016)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Sv. Štefan
Pondelok
6:45 a 9:30 8:00 11:00
Sv. Jána, apoštola
Utorok
18:00    
Sv. neviniatok, mučeníkov
Streda
18:00    
Štvrtok 6:30    
Svätej Rodiny
Piatok
18:00    
31.12.
Sobota
16:00 15:00 17:00
Bohorodičky P. Márie
1.1. nedeľa
7:30   9:30
18:00
8:00 11:00

Rôzne

Dnes na slávnosť Narodenia Pána je pri sv. omšiach Vianočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

O 17.00 bude vo farskom kostole jasličková pobožnosť. Pripravila ju naša mládež a doprevádzať spevom ju bude náš chrámový zbor.

Na sv. Štefana pri sv. omši o 9.30 nás prídu koledníci z Krasnian pozdraviť s pásmom ľudových kolied a vinšov.
V tento deň koledníci Dobrej noviny navštívia prihlásené rodiny od 14.00. Môžete ich podporiť aj po svätých omšiach.

V piatok vo farskom kostole pri sv. omši bude obnova manželských sľubov.

V sobotu na záver svätých omší bude ďakovná pobožnosť na konci roka.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 20 – veriacich z ulice Osloboditeľov.