Oznamy

4. adventná nedeľa (18. december 2016)

Sv. omše

Poriadok bohoslužieb Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 6:30    
Utorok 6:30 10:00  
Streda 6:30    
Štvrtok 6:30   17:00
Piatok 6:30    
24.12.
Sobota
24:00 23:00 21:30
Narodenie Pána
25.12.
6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Predvianočné vysluhovanie sviatosti zmierenia v dekanáte
Streda Konská
15:30 – 18:00
K. Poruba
15:30 – 17:30
Kunerad
15:30 – 17:30
Štvrtok Rajecké Teplice
15:30 – 18:00
Stránske
15:30 – 17:30
Poluvsie
15:30 – 17:30

Dnes o 15.00 sa v KD Stránske uskutoční vianočný koncert. Všetci sú pozvaní.

Sväté prijímanie budeme rozdávať každú polhodinu.

V piatok prosíme o pomoc pri výzdobe kostola.

V nedeľu na slávnosť Narodenia Pána bude pri sv. omšiach výročná Vianočná ofera. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!
O 17.00 bude vo farskom kostole jasličková pobožnosť. Pripravila ju naša mládež a doprevádzať spevom ju bude náš chrámový zbor.

Na sv. Štefana koledníci Dobrej noviny navštívia prihlásené rodiny od 14.00. Prihláste sa v sakristii do piatku.

Od pondelka je možnosť v sakristii zapísať úmysly svätých omší do Veľkej noci.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 17 a 18 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 19 - veriacich z Ulice Osloboditeľov.