Oznamy

1. adventná nedeľa (27. november 2016)

Liturgický kalendár

Pri sv. omšiach sa koná zbierka na charitu. Všetkým dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať.

Streda – sv. Ondreja, apoštola
Sobota – sv.  Františka Xaverského, kňaza
Budúca nedeľa – 2. adventná nedeľa, prvá nedeľa v mesiaci. Pri sv. omšiach bude zbierka na potreby našej farnosti. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole a v Stránskom od 9.00 do 10.45. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do výročnej farskej poklony.

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 6:30   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 6:30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok nebudú vešpery. V piatok majú miništranti stretnutie po sv. omši.

Spovedanie Miesto Čas
Utorok Stránske 16:30 – 17:00
Streda Poluvsie 16:30 – 17:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00

Predvianočná spoveď v našej farnosti bude vo štvrtok 22. decembra 2016.
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne. Ak chce niekto prihlásiť nevládnych na prijatie sviatostí k Vianociam, nech tak urobí na filiálkach pred sv. omšami v utorok a stredu. V R. Tepliciach je potrebné sa prihlásiť do štvrtku. Nahlásených navštívime spolu s prvopiatkovými chorými.

DOD na Gymnáziu Kráľovnej pokoja bude v piatok 2.12. a na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského tiež v piatok 9. decembra. Viac informácií na výveske.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 14 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 15 – veriacich z ulice Lúčky a Lúčna.