Oznamy

31. nedeľa v Cezročnom období (30. október 2016)

Liturgický kalendár

Utorok – Slávnosť Všetkých svätých
Streda – Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok – sv. Karola Boromejského, biskupa
Nedeľa – 32. v Cezročnom období

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Pri sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole a v Poluvsí od 9.00 do 10.45.

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00
Utorok 6:45 a 9:30 8:00 11:00
Streda 6.30  a 18:00 17:00 18:00
Štvrtok 6.30    
Piatok 6.30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok vešpery nebudú.

V utorok popoludní budú pobožnosti na cintorínoch nasledovne:
14:00 – Rajecké Teplice a Stránske, 14:45 – Poluvsie

V piatok budú sväté omše obetované za zosnulých kňazov diecézy.

Na prvý piatok spovedáme vo farskom kostole od 17.00.

V piatok po sv. omši bude miništrantské stretnutie.

V sobotu o 15.00 si vo svätej omši vo farskom kostole vyslúžia sviatosť manželstva Michal Šálek z Rajeckých Teplíc a Simona Čanecká zo Stránskeho.

Od 1. novembra do 8. novembra máme možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. Podmienky: život v posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, Modlitba Pána, Vyznanie viery, modlitba na úmysel Svätého Otca a návšteva cintorína.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 9 a 10 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 11 – veriacich z Kuneradskej cesty a Kašjakovej ulice.