Oznamy

29. nedeľa v Cezročnom období (16. október 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Utorok – sv. Lukáša, evanjelistu
Nedeľa – 30. v Cezročnom období – Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach sa koná zbierka na misie. Po tieto dni aj duchovne podporme tých, ktorí ohlasujú Ježišovu radostnú zvesť v ktorejkoľvek časti sveta.

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 14:00 pohrebná 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 13:00    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Modlitba posvätného ruženca v nasledujúcom týždni vo farskom kostole
Pondelok, Utorok 17:25 – Modlitby matiek
Streda 17:25 – Muži, otcovia
Štvrtok 6:00 – Ružencové bratstvá
Piatok 17:25 – Miništranti
Sobota 17:25 – Mladé rodiny/animátori s deťmi
Nedeľa 14.00 – Združenie Mariánskej mládeže

V pondelok bude večerná sv. omša za účasti členov Schönstattského modlitbového hnutia.

Pozývame deti na modlitbu ruženca ku kaplnke Sedembolestnej v Poluvsí v nedeľu 16.10. Deti zo Stránskeho sa stretávajú pred domom Beatky Matiašovskej o 13:30. Ostatní sa stretnú v Poluvsí pred kostolom o 13:50.

Vo štvrtok bude svätá omša výnimočne o 13:00 z dôvodu konania stretnutia seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 5 a 6 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 7 a 8 – Školská ulica.