Oznamy

27. nedeľa v Cezročnom období (2. október 2016)

Liturgický kalendár

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole a v Stránskom od 9.00 do 10.45.
Pri svätých omšiach sa koná prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Utorok – sv. Františka Assiského
Piatok – Ružencovej Panny Márie
Nedeľa – 28. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 6:30   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 6:30 a 18:00 7:30 7:30
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery vo svätej omši.

Spovedanie Miesto Čas
Utorok Stránske 16:00 – 17:00
Streda Poluvsie 16:00 – 17:00
Štvrtok Farský kostol 16:00 – 18:00
Piatok Farský kostol 16:00 – 18:00
Nevládnych a chorých navštívime ako zvyčajne.

V sobotu o 16.00 si vo farskom kostole vyslúžia vo svätej omši sviatosť manželstva Daniel Dubeň z Rajca a Ildikó Pöczová z Holíc. Sobáš aj o 15.00.

Modlitba posvätného ruženca v nasledujúcom týždni vo farskom kostole
Pondelok, Utorok 17:25 – Modlitby matiek
Streda 17:25 – Modlitby otcov
Štvrtok 6:00 – Ružencové bratstvá
Piatok 17:25– Miništranti (po svätej omši stretnutie)
Sobota 17:25 – Mladé rodiny s deťmi
Nedeľa 14.00 – Združenie Mariánskej mládeže

Katolícke časopisy si môžete predplatiť u svojich jednateľov do konca novembra. Predplatné Posla je 7,50 € a Hlasov z domova a misií 12 €.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 2 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 3 a 4 – veriacich z Rajeckej cesty a ulíc Lesná a Školská.