Oznamy

26. nedeľa v Cezročnom období (25. september 2016)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. Vincenta de Paul, kňaza
Štvrtok – sv. archanjelov Michala, Gabriela, Rafaela
Piatok – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota – sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Nedeľa – 27. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnes vyvrcholí modlitbové trojdnie Modlitieb matiek o 14.00 hod.

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

V sobotu o 17.00 je mariánske večeradlo. Po svätej omši bude krátke stretnutie horliteľov ružencových bratstiev z celej farnosti.

V sobotu si vo svätej omši vo farskom kostole o 16.00 vyslúžia sviatosť manželstva Ľubomír Hazucha a Denisa Barčiaková z Rajeckých Teplíc.

Budúca nedeľa je prvá v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole, v Stránskom od 9.00 do 10.45. O 14.00 sa v našich kostoloch pomodlíme posvätný ruženec.
Pri sv. omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby našej farnosti.

Od zajtra je možné dať si zapísať úmysly svätých omší do konca roka.

Pozývame mladých aj deti do zboru, ktorého nácvik býva v piatok (okrem prvého piatku) od 17.00 v miestnosti nad sakristiou. Tiež pozývame na detské stretnutia, ktoré bývajú každú sobotu od 15.00 do 16.15.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 1 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 2 – veriacich z Ulice 30. apríla a Rajeckej cesty.