Oznamy

25. nedeľa v Cezročnom období (18. september 2016)

Liturgický kalendár

Utorok – sv. kórejských mučeníkov
Streda – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu
Piatok – sv. Pia z Pietrelciny, kňaza a rehoľníka
Nedeľa – 26. v Cezročnom období

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok o 17.30 budú vo farskom kostole modlitby k Panne Márii, Kráľovnej pokoja.

Tento víkend bude trojdnie Modlitieb matiek nasledovne: v piatok a v sobotu od 17.00, v nedeľu od 14.00 hod.

V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Ďakovné sväté omše budú v nedeľu. Dary tohtoročnej úrody môžete priniesť do kostola v piatok večer alebo v sobotu po večernej svätej omši, kedy vás prosíme aj o pomoc pri výzdobe kostola. 

V stredu a vo štvrtok bude v našom meste možnosť podporiť zbierku použitého oblečenia a vecí pre domácnosť, ktorú organizuje Diecézna charita, sestry Matky Terezy v spolupráci s našou farnosťou a mestom. Bližšie informácie na plagátoch vo výveske.

V sobotu si v rámci obradu vo farskom kostole o 14.00 vyslúžia sviatosť manželstva Vladimír Martinec z KNM a Zuzana Galková z Rajca.

V sobotu si vo svätej omši vo farskom kostole o 15.00 vyslúžia sviatosť manželstva Aurélien Catteau a Simona Jančúchová zo Stránskeho.

V sobotu si vo svätej omši v Poluvsí o 15.00 vyslúžia sviatosť manželstva Marek Orávik z Prečína a Dana Brodňanová z Poluvsia.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 26 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 1 – veriacich z Ulice 30. apríla.