Oznamy

24. nedeľa v Cezročnom období (11. september 2016)

Liturgický kalendár

Dnes sa koná zbierka na podporu Kňazského seminára v Nitre, kde študujú i žilinskí bohoslovci. Za vaše milodary v mene bohoslovcov úprimné Pán Boh odplať!

Pondelok – Mena Panny Márie
Utorok – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda – Povýšenie svätého kríža
Štvrtok – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska
Piatok – sv. pápeža Kornélia a biskupa Cypriána
Nedeľa – 25. v Cezročnom období

Sv. omše

Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 9:30 a 15:00 8:00 11:00
Piatok 18:00    
Sobota 18:00    
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok v prípade priaznivého počasia bude v Poluvsí svätá omša pri kaplnke.

Vo štvrtok o 14.00 bude pobožnosť pri kríži na Lúčkach.

Vo štvrtok si vo svätej omši o 15.00 vyslúžia v kostolíku Nanebovzatej sviatosť manželstva Michal Valenta z Ďurčiny a Miroslava Kavecká z Považskej Bystrice.

V sobotu si v rámci obradu vo farskom kostole o 16.00 vyslúžia sviatosť manželstva Miroslav Podolák z Považskej Bystrice a Marcela Ručková z Brezian.

Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude dobrovoľná zbierka Boj proti hladu organizovaná vincentínskou rodinou. Podporiť ju môžete kúpou medovníka. Viac informácii vo výveske kostola.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 25 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 26 – veriacich z Rajeckej ulice.