Oznamy

23. nedeľa v Cezročnom období (4. september 2016)

Liturgický kalendár

Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Prvonedeľná adorácia je medzi svätými omšami vo farskom kostole a v Poluvsí od 9.00 do 10.45.
Pri svätých omšiach sa koná prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

Pondelok – Sv. Matky Terezy z Kalkaty, rehoľníčky
Streda – Sv. košických mučeníkov
Štvrtok – Narodenie Panny Márie
Nedeľa – 24. v Cezročnom období

Sv. omše

 
Rajecké Teplice
Stránske
Poluvsie
Pondelok 18:00    
Utorok 18:00 17:00  
Streda 18:00   17:00
Štvrtok 6:30    
Piatok 18:00    
Sobota 15:00 15:00  
Nedeľa 6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

Vo štvrtok je vo farnosti Rajec kňazská rekolekcia. Začne svätou omšou o 9.30.

V sobotu si v rámci sv. omše v Stránskom o 15.00 vyslúžia sviatosť manželstva Maroš Janura z Poluvsia a Katarína Dolinayová zo Stránskeho.

V sobotu si v rámci sv. omše v Rajeckých Tepliciach o 15.00 vyslúžia sviatosť manželstva Maroš Janík z Vrania a Petra Priatková zo Žiliny.

Budúci víkend sa v Rajeckej Lesnej koná púť. Nakoľko my kňazi rajeckého dekanátu budeme na tomto mieste v sobotu podvečer vysluhovať sviatosť zmierenia, večerná sv. omša vo farskom kostole nebude a môžete využiť príležitosť zúčastniť sa sobášnej svätej omše, ktorá bude už s nedeľnou platnosťou.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na podporu Kňazského seminára v Nitre, kde študujú i žilinskí bohoslovci.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 24 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 25 – veriacich z ulice Jozefa Gabčíka.