Oznamy

19. nedeľa v Cezročnom období (7. august 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Dominika, kňaza
Utorok – sv. Terézie Benedikty z Kríža, rehoľnice a mučenice, patrónky Európy
Streda – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Štvrtok – sv. Kláry, panny
Nedeľa – 20. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   18:00   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00    
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

Dnešná prvonedeľná zbierka zostáva pre potreby našej farnosti. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh odplať!

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

V sobotu o 15.30 si v rámci obradu vyslúžia sviatosť manželstva Michal Kilian z Považskej Bystrice a Nora Majerčíková z Rajeckých Teplíc.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 20 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 21 – veriacich z ulice Osloboditeľov.

V spolupráci s DKCH prebieha aj v našej farnosti zbierka školských pomôcok. Viac informácii na výveske kostola.