Oznamy

18. nedeľa v Cezročnom období (31. júl 2016)

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok – sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Sobota – sviatok Premenenie Pána
Nedeľa – 19. nedeľa v Cezročnom období

Sv. omše

    Rajecké Teplice Stránske Poluvsie
Pondelok   18:00    
Utorok   18:00 17:00  
Streda   6:30   17:00
Štvrtok   6:30    
Piatok   18:00 17:00 7:30
Sobota   18:00    
Nedeľa   6:45 a 9:30 8:00 11:00

Rôzne

V pondelok budú vešpery pred svätou omšou.

2. augusta je možné získať úplné odpustky „Porciunkuly“ vo všetkých farských, františkánskych a katedrálnych kostoloch za ich návštevu spojenú so svätým prijímaním, s Modlitbou Pána, Vyznaním viery a modlitbou na úmysel Sv. Otca.

V sobotu o 16.00 si v rámci obradu vyslúžia manželstvo Tomáš Martinka z Banskej Bystrice a Katarína Dubcová z Kľačí.

V sobotu o 17.00 bude vo farskom kostole mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu sa koná zbierka pre potreby farnosti.

Ďakujeme za službu upratovania skupine č. 19 a prosíme o upratovanie kostola skupinu číslo 20 – veriacich z ulice Osloboditeľov.

V spolupráci s DKCH sa aj v našej farnosti koná zbierka školských pomôcok. Viac informácii na výveske kostola a na webe charita.sk

Na stolíku s časopismi nájdete kresťanský časopis pre ženy Miriam. Záujemkyne si ho môžu objednať na adrese redakcie.